fot. Fotolia
Wybierz fundusz emerytalny dla siebie

Z pewnością nieraz widziałeś ogłoszenia z hasłem „Nie daj się wylosować!”. Pojawiają się one zawsze pod koniec stycznia i czerwca. Brzmią intrygująco, ale co kryje się za tymi słowami? Przeczytaj więcej poniżej.

OFE, czyli II filar systemu emerytalnego

Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Każdy, kto podejmuje pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę bądź prowadzi działalność zarobkową, ma obowiązek przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego. O konieczności zapisania się do OFE przypomina każdorazowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli tego nie uczynisz, zostaniesz przydzielony do funduszu w drodze losowania, które odbywa się zawsze pod koniec stycznia i czerwca.

Nie daj się wylosować!

Co to oznacza? Dokładnie to, że oddasz jedną z ważniejszych decyzji – dotyczącą Twojej emerytury – w ręce ślepego losu! Ze środków zgromadzonych w OFE będzie przecież wypłacana część Twojej przyszłej emerytury. Co miesiąc, suma równa 7,30 procent wynagrodzenia brutto, przesyłana jest przez ZUS do OFE wskazanego przez pracownika. Połowa tej kwoty jest potrącana z pensji, drugą część dokłada pracodawca. Środki te, po potrąceniu odpowiednich prowizji, są następnie inwestowane i pomnażane przez specjalistów zarządzających funduszem.

Fundusze różnią się między osobą opłatami oraz dokonywanymi inwestycjami, stąd też stopy zwrotu z różnych funduszy mogą się między sobą różnić. Dlatego ważne jest, byś wybór konkretnego funduszu poprzedził dokładną analizą ofert. W przypadku losowania taka analiza jest absolutnie niemożliwa! Możesz jedynie mieć nadzieję, że trafisz szczęśliwie do funduszu, który będzie odpowiadał Twoim oczekiwaniom. Pamiętaj jednak, że z losowania wyłączone są największe OFE na polskim rynku. Dzieje się tak, by uniknąć monopolizacji funduszy. Ponadto składka emerytalna nie jest odprowadzana za okres pomiędzy podjęciem pracy a losowaniem, co może oznaczać utratę zysków nawet za 6 miesięcy!

Oczywiście OFE można zmienić, ale jeśli zrobisz to przed upływem 24 miesięcy od momentu zapisania do funduszu, to będziesz musiał zapłacić karę: 80 zł, jeśli jesteś członkiem dłużej niż 12 miesięcy i 160 zł, jeśli krócej niż 12 miesięcy.

Wybierz OFE dla siebie

Najkorzystniej zatem będzie dla Ciebie, jeśli sam, świadomie, wybierzesz fundusz emerytalny. Na co więc należy zwracać uwagę, by wybór Towarzystwa okazał się trafiony? Istotna jest przede wszystkim strategia inwestycyjna funduszu: czy nastawiony jest on na niższe zyski przy minimalnym ryzyku (np. inwestuje prawie wyłącznie w obligacje) czy też podejmuje nieco bardziej ryzykowne inwestycje (np. w akcje), ale zapewnia wyższy przeciętny zysk? Należy przy tym zaznaczyć, że na OFE nałożone są ustawowe limity inwestycyjne, np. nie mogą przeznaczyć więcej niż 40 procent środków na inwestycje w akcje notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz nie mogą przeznaczyć więcej niż 10 procent na inwestycje w akcje, które nie są notowane na WGPW.

Ograniczenia te mają na celu przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka. Ma to zapewnić także najniższa wymagana stopa zwrotu. Jest ona wyliczana dwa razy w roku (na koniec marca i na koniec września), na podstawie ważonej średniej stopy zwrotu wszystkich funduszy w ostatnich 3 latach i jest od niej o połowę lub 4 punkty procentowe mniejsza, w zależności od tego, która wartość jest niższa. Jeśli któryś z OFE osiągnął zyski niższe niż ta wartość, to musi dopłacić swoim klientom brakującą kwotę z własnych środków.

Kolejną rzeczą, którą powinieneś wziąć pod uwagę, jest stopa zwrotu za poprzednie okresy. Jest to stosunek wysokości zysku do wysokości wpłaconego przez Ciebie kapitału. Stopa zwrotu mówi, ile przeciętnie zarobił fundusz inwestując Twoje pieniądze. Każdy OFE ma obowiązek publikowania jej, m.in. na swojej stronie internetowej. Porównania wszystkich funduszy można też znaleźć w gazetach i wielu serwisach WWW.

Pamiętaj jednak, że dane te dotyczą przeszłości: fundusz, który miał najwyższą stopę zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wcale nie musi utrzymać się na pierwszym miejscu w roku następnym.

Ostatnią rzeczą, którą powinieneś sprawdzić, zanim zdecydujesz się na dany fundusz, jest wysokość opłat pobieranych przez prowadzącą go instytucję. Istnieją dwie podstawowe opłaty tego typu. Pierwsza z nich to prowizja naliczana od wpłacanej składki. Obecnie w większości funduszy wynosi ona 3,5 procent. Tak zakłada nowelizacja ustawy. Drugi rodzaj opłaty to opłata za zarządzanie, pobierana w zależności od wartości aktywów całego funduszu. Zgodnie z przepisami, nie może ona przekroczyć 0,6 procent w skali roku.

Podsumowanie

Pamiętaj, aby nie opierać swojej oceny tylko na jednym z powyższych wskaźników! Może się bowiem okazać, że fundusz z najwyższymi opłatami osiąga nieprzeciętne zyski, które wyrównują i to z nawiązką wyższe koszty. Przeanalizuj więc dokładnie dane na temat każdego funduszu zanim podejmiesz decyzję. I przede wszystkim – nie daj się wylosować! Nie pozwól, by Twoja przyszłość była uzależniona od przypadku. Sam zadbaj o swoją emeryturę!

Więcej informacji na www.zrozumfinanse.pl