fot. WIB
Zapraszamy na II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Przedstawiciele instytucji publicznych, jednostek samorządów terytorialnych i ich reprezentacji, uczelni, szkół i kuratoriów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów – łącznie kilkaset osób wstępnie zapowiedziało udział w II Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który 15 marca br. odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Rejestracja uczestników potrwa do 5 marca br. – liczba miejsc ograniczona.

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2018 to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z edukacji ekonomicznej (w tym szerzenia wiedzy z zakresu oszczędzania, bezpiecznych instrumentów finansowych, inwestowania, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa) wśród różnych grup społecznych.

Druga edycja Kongresu, podobnie jak premierowa odsłona w 2017 r., organizowana jest przez cztery fundacje działające na rzecz sektora bankowego i kapitałowego w zakresie edukacji ekonomicznej. Wśród nich znajdują się Fundacja Think! (prowadząca akcję społeczną Tydzień dla Oszczędzania – Program Rozwoju Przedsiębiorczości), Fundacja Warszawskiego Instytutu Bankowości (operator Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Kluczowym elementem Kongresu (oprócz popołudniowych dedykowanych sesji panelowych) będzie część plenarna, której istotnym elementem będzie debata inauguracyjna pt. „Cyfryzacja gospodarki a edukacja ekonomiczna – wyzwania” z udziałem wysokich przedstawicieli najważniejszych instytucji patronackich. W programie wydarzenia znajdują się również m.in. omówienie modeli „Wspierania rozwoju przedsiębiorczości” i „Współpracy w edukacji finansowej” czy prezentacja „Portretu inwestora giełdowego na podstawie Ogólnopolskiego Badania Inwestorów”.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła Strefa Edukacji Finansowej – przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów będą miały możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej.

Szczegóły oraz rejestracja pod adresem: www.kef.edu.pl.

 

II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości w znaczącej części finansowany jest ze środków programu Tydzień dla Oszczędzania 2017, którego partnerami są:

Citi Handlowy (Partner Strategiczny) i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Patronem medialnym Programu jest Edunews.pl.

Grant na realizację programu przyznany został przez United Way Worldwide dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation.

 

(Źródło: Fundacja Think!)