fot. WIB
O edukacji ekonomicznej społeczeństwa - KEFiP 2018

Okazją do rozmów na temat poziomu wiedzy finansowej i postaw przedsiębiorczych Polaków był II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który zorganizowany został wczoraj w Warszawie. Jest to największe w kraju forum dyskusji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za edukację ekonomiczną. Podobnie jak w roku ubiegłym, odbywało się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza.

Edukacja finansowa, podobnie jak edukacja z zakresu przedsiębiorczości, to dwa poważne wyzwania społeczne, które stoją przed każdym krajem rozwijającym się. Potrzebę jej pogłębienia i zwiększenia zasięgu postuluje się w Polsce od wielu lat. Badania (i polskie, jak np. Postawy Polaków wobec Finansów realizowane przez dwie fundacje Kronenberga i Fundacji Think! czy zagraniczne, jak np. Globalne Badanie Poziomu Edukacji Finansowej Standard & Poor’s, PISA 2015) wskazują, że deficyt kompetencji finansowych Polaków jest całkiem spory i mamy jeszcze wiele do poprawy.

Jak podkreślają organizatorzy, w misji edukacyjnej nie chodzi wyłącznie o postulowanie wprowadzenia przez instytucje publiczne elementów edukacji finansowej w programach na różnych poziomach nauczania, ale także akcje informacyjne związane na przykład z uświadamianiem na temat zalet obrotu bezgotówkowego, nawyku pobierania paragonów fiskalnych czy różnych form inwestowania i oszczędzania długoterminowego. Dużą rolę w tym zakresie chce odgrywać sektor finansowy.

Z raportu Postawy Polaków wobec finansów 2017 opublikowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Think! wynika, że blisko połowa Polaków czerpie wiedzę na temat oszczędzania i inwestowania od ekspertów i instytucji finansowych. Systematycznie rośnie liczba oszczędzających, wzrosła o połowę w ciągu dekady. Jeszcze bardziej wyraźna zmiana widoczna jest w przypadku oszczędzających regularnie. Z 7% wskaźnik ten wzrósł do 16%, czyli ponad dwukrotnie więcej Polaków regularnie co miesiąc odkłada pewną sumę pieniędzy. Dane te znajdują potwierdzenie w ogólnym obrazie bogacącego się społeczeństwa.

Chociaż z badań Postawy Polaków wobec Finansów na przestrzeni dekady wynika pewna poprawa, co jest sygnałem optymistycznym – zauważył w swoim wystąpieniu wprowadzającym prezes Citi Handlowy Sławomir S. Sikora – to jednak z drugiej strony wciąż potrzebujemy uczyć się zarządzania własnymi finansami. Będziemy bowiem żyć coraz dłużej, a zatem musimy mieć odpowiednie zasoby finansowe na to wydłużające się życie. Z jednej strony to konieczność inwestowania w podstawową edukację, ale też obserwowanie zmian społeczno-gospodarczych. Zmieniający się rynek finansowy i nowe technologie stawiają coraz to nowe wyzwania przed wszystkimi grupami społecznymi, zarówno osobami pracującymi, jak i seniorami i młodzieżą (np. w obszarze cyberbezpieczeństwa). Z punktu widzenia banków najlepszym klientem jest wyedukowany klient. Niski poziom edukacji ekonomicznej Polaków nie jest sytuacją korzystną - podkreślał prezes Sławomir S. Sikora.

W Kongresie udział wzięło blisko 500 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, uczelni, szkół, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych oraz mediów. Wydarzeniu towarzyszy Strefa Edukacji Finansowej – przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów przedstawiają efekty swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej.

Kongres zorganizowany został już po raz drugi przez cztery fundacje działające we współpracy z sektorem finansowym na rzecz edukacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa: Fundację Think!, Fundację Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundację GPW oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

Partnerami merytorycznymi Kongresu Edukacji Finansowej są Program sektorowy "Bankowcy dla Edukacji", Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, Szkoła Giełdowa oraz Program Rozwoju Przedsiębiorczości "Tydzień dla Oszczędzania". Partnerem Strategicznym Kongresu jest Citi Handlowy. Patronami wydarzenia były m.in. Komisja Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Więcej na temat Kongresu na stronie www.kef.edu.pl.

 

(Źródło: Fundacja Think!, opr. red.)