fot. Fotolia
Ubezpieczenie turystyczne
Coraz częściej i chętniej wyjeżdżamy za granicę. Dotyczy to przede wszystkim młodych ludzi. Poza granicami Polski opieka medyczna często jest odpłatna. Wynika to przede wszystkim z tego, iż standardy leczenia w poszczególnych krajach różnią się. Inny jest też kształt systemów ochrony zdrowia. Dlatego, przed każdym wyjazdem, nawet krótkotrwałym, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie turystyczne to specjalny typ polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed konsekwencjami wystąpienia niepożądanych zdarzeń losowych w trakcie zagranicznych wojaży.

Zakres ubezpieczenia

Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić przed wykupieniem ubezpieczenia to określić dokładnie, jakie aktywności planujemy w trakcie swoich wakacji. Jeżeli zamierzamy spędzać czas w sposób aktywny (np. wyjazd na narty czy rejs morski), prawdopodobieństwo zajścia niepożądanego zdarzenia jest znacznie większe, niż w sytuacji, gdy urlop spędzimy leżąc głównie na plaży. Na tej podstawie musimy dobrać dla siebie odpowiedni typ polisy. Jeśli zamierzamy intensywnie spędzić wakacje i ubezpieczyć każdą z naszych nietypowych aktywności, może to oznaczać, że będziemy musieli wykupić droższe ubezpieczenie. Z pewnością nie warto jednak na tym oszczędzać. Wykupiona polisa powinna być dobrze dopasowana do naszych prawdziwych potrzeb.

Bardzo istotną kwestią jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy ubezpieczenia turystycznego. Warto sprawdzić, czy ubezpieczenie obowiązuje w Polsce, czy wyłącznie poza granicami naszego kraju. Jeśli jedziemy do Niemiec samochodem i zepsuje nam się on pod Poznaniem, nasza polisa może nie pokrywać wydatków związanych z holowaniem i naprawą auta. Ponadto, nawet wyjątkowo tania polisa z klauzulą „z wyjątkiem wypadków w górach” nie przyda nam się na nic, jeśli jedziemy wspinać się w austriackich Alpach i tam akurat złamiemy nogę. Ponieważ jest to szkoda nieobjęta ubezpieczeniem, będziemy musieli ponieść koszty z własnej kieszeni. Dlatego też, nieczytanie zapisów umowy oraz oszczędzanie na polisie może przysporzyć nam dodatkowych kłopotów.

Suma ubezpieczenia

Równie istotna jest wysokość sumy ubezpieczenia. Powinna ona pokrywać rzeczywiste koszty możliwego leczenia. Nie możemy wykluczyć, że w wakacje ulegniemy wypadkowi, podczas którego doznamy poważnego uszczerbku ma zdrowiu. Jest to szczególnie ważne, gdyż zbyt niska suma polisy może oznaczać, że koszty leczenia będziemy musieli pokrywać z własnej kieszeni, a na to może nas być po prostu nie stać. Przy wyjeździe do krajów europejskich rozsądna wydaje się suma będąca równowartością 10 000 euro.

Ważny jest także kraj, do którego wyjeżdżamy. Zazwyczaj obowiązują różne stawki ubezpieczenia do krajów europejskich, niż w przypadku podróży na inne kontynenty. Niektóre kraje (jak np. Irak lub Afganistan) uznawane są za wyjątkowo niebezpieczne i obowiązują dla nich oddzielne, wyższe stawki.

Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić, jest to, w jaki sposób dokonywana będzie płatność: czy musimy za wszystko zapłacić sami, a ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze, czy też należna suma będzie pochodzić bezpośrednio z naszej polisy. Oczywiście ta druga opcja jest zdecydowanie lepsza.

Przydatne może być również wykupienie ubezpieczenia OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej. Tego rodzaju polisa uchroni nas przed pokrywaniem kosztów leczenia osób poszkodowanych w spowodowanym przez nas wypadku, np. narciarskim. 

Porównanie ofert

Kiedy wiemy już dokładnie, czego potrzebujemy, możemy zacząć przeglądać oferty firm ubezpieczeniowych. Na początek powinniśmy zorientować się, jakie świadczenia oferuje nasz bank lub firma, w której ubezpieczamy, np. samochód. Warto to zrobić, gdyż te instytucje często proponują zniżki, na usługi ubezpieczeniowe, jeśli wykupujemy je w pakiecie lub korzystamy z innych usług finansowych przez nie oferowanych.

Nie powinniśmy jednak dać się oczarować zniżkom. Czasem oferty innych ubezpieczycieli mogą być korzystniejsze nawet po uwzględnieniu zniżki.

Dlatego zanim wybierzemy ubezpieczenie przeanalizujmy dokładnie ofertę. Sprawdźmy zakres ryzyk, które ono obejmuje, wysokość stawki ubezpieczenia oraz jego cenę i porównajmy kilka ofert.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżając do państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii) lub Szwajcarii możemy również rozważyć wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu w wyżej wspomnianych krajach. Wydanie karty jest bezpłatne. Aby ją uzyskać, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Do wniosku dołączyć należy dokumenty poświadczające ubezpieczenie zdrowotne. Ich rodzaj zależy od naszego statusu, jako ubezpieczonego.

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę to powinniśmy zwrócić się do ZUS i zapytać, jaki dokument będzie właściwy w naszym wypadku.

Jeśli nie pracujemy lub też jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, to zwykle jesteśmy ubezpieczeni jako członkowie rodziny. W takim wypadku potrzebny będzie dokument potwierdzający ubezpieczenie rodziców oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny. O to, jaki to powinien być dokument, najlepiej zapytać właściwy dla nas oddział ZUS.

Podstawową zaletą EKUZ jest to, że jest darmowa. Posiada ona jednak rozliczne ograniczenia. Gwarantuje tylko podstawowy zakres świadczeń. Nie obejmuje natomiast ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie przewiduje zwrotów kosztu podróży, jeśli niezbędny jest transport do Polski. Karta może jednak służyć jako uzupełnienie wykupionej polisy.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, na jaki wariant ubezpieczenia się zdecydujemy każda polisa da nam przede wszystkim komfort psychiczny i pozwoli w pełni cieszyć się urlopem. Nie zaniedbujmy, więc tej sprawy i koniecznie wykupmy ją przed wyjazdem!

Więcej informacji na www.zrozumfinanse.pl