fot. Fotolia
Obligacje, czyli jak zostać kredytodawcą
Obligacja, podobnie jak akcja, jest rodzajem papieru wartościowego. Jest instrumentem dłużnym, czyli formą pożyczki. Kupując obligacje udzielamy kredytu instytucji emitującej obligacje. Korzyścią dla kupującego są uzyskane odsetki, które w tzw. terminie wykupu zostaną wypłacone wraz z wartością nominalną obligacji (odsetki mogą być też wypłacane w określonych regularnych okresach). Wartość nominalna to cena, po jakiej emitent wykupi od nas obligacje.

Obligacje mogą być emitowane przez: państwo, samorządy i przedsiębiorstwa. Obligacje dzielą się na posiadające oprocentowanie zmienne lub stałe. W przypadku tych pierwszych, wartości odsetkowe mogą się różnić od siebie w różnych okresach odsetkowych. Obligacje o oprocentowaniu stałym dają jednakowe płatności odsetkowe przez cały czas posiadania przez nas obligacji. Tego typu obligacje dają pewność jednakowego zysku, co zaletą czyni inwestycję przewidywalną.

Jednymi z popularniejszych obligacji są obligacje skarbowe. Są emitowane przez Skarb Państwa na określony czas. Obecnie dostępne dla klientów indywidualnych są obligacje: 2, 3, 4 i 10–letnie. Po upływie określonego czasu dłużnik, czyli emitent zobowiązuje się wykupić obligacje i wypłacić obiecane wcześniej odsetki. Detalicznymi obligacjami skarbowymi (oprócz obligacji 3–letnich) nie można handlować na giełdzie. Można je natomiast zbyć na podstawie umowy sprzedaży albo darowizny. Można też oddać je do wykupu emitentowi, czyli Skarbowi Państwa.

Obligacje Skarbu Państwa mają mniejszy potencjał zysku niż akcje, ale jest to najpewniejsza inwestycja z dostępnych na rynku. Inaczej niż w przypadku akcji, do zakupu obligacji nie potrzebujemy rachunku inwestycyjnego. Możemy je kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem strony internetowej: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl. Chcąc otrzymać pewny zysk w postaci odsetek najpewniej jest zostać kredytodawcą Skarbu Państwa.

Obligacjami hurtowymi Skarbu Państwa możemy handlować na Giełdzie Papierów Wartościowych (dokładnie na rynku obligacji Catalyst). Obligacje hurtowe od detalicznych różni przede wszystkim wartość nominalna – te pierwsze mają wartość nominalną 1000 zł, nominał obligacji detalicznych to 100 zł. Kupując obligacje z określonym terminem wykupu, możemy je sprzedać w dowolnie wybranym przez nas momencie na rynku. Oczywiście po cenie rynkowej.

Więcej informacji na www.zrozumfinanse.pl