fot. Fotolia
Kredyt na studia

Kredyty studenckie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób podejmujących studia. Dla wielu z nich jest to jedyna szansa na sfinansowanie wydatków związanych ze studiowaniem. Z każdym rokiem liczba zaciąganych kredytów rośnie. Od początku funkcjonowania tej formy pomocy państwa dla studentów, skorzystało z niej blisko 330 tys. osób. Jeśli aktualnie jesteś studentem i potrzebujesz gotówki, przeczytaj więcej o tej formie finansowania studiów.

Informacje o kredycie studenckim

Chcąc uzyskać podstawowe informacje o kredycie studenckim, powinieneś pierwsze kroki skierować do uczelni, w której podjąłeś studia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rektor, uczelniany samorząd studencki lub jednostka prowadząca studia doktoranckie powinna udzielić Ci wszelkich informacji na temat kredytów studenckich. Możesz udać się bezpośrednio do któregoś z banków komercyjnych. Zapoznaj się z ich ofertami, przejrzyj fora internetowe, zasięgnij porad wśród znajomych. Im więcej informacji tym lepiej.

Kto może ubiegać się o kredyt?

Studenci wszystkich kierunków i uczelni mają szansę ubiegać się o ten rodzaj kredytu, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem studiów nie ukończyli 25 roku życia. Jest on także dostępny dla np. uczestników studiów doktoranckich. Warunkiem jest dochód na członka rodziny nieprzekraczający określonej kwoty. W roku akademickim 2009/2010 wynosiła ona 2,5 tys. złotych. Próg dochodowy jest określany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu.

Wnioski o przyznanie kredytów należy składać do 15 listopada. Nie wszystkie banki udzielają takich kredytów. Obecnie są to: Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski, PKO BP oraz Mazowiecki Bank Regionalny.

Każdy kredyt musi mieć zabezpieczenie. W roli poręczyciela mogą wystąpić rodzice, rodzeństwo lub inni członkowie rodziny. Bank, na podstawie ich dochodów z ostatnich 6 miesięcy ocenia, czy ich majątek jest wystarczającym zabezpieczeniem. Jeżeli w Twojej rodzinie nie ma osoby, która mogłaby pełnić rolę poręczyciela musisz udać się po poręczenie do Banku Gospodarstwa Krajowego, który wyda takie poświadczenie w wysokości do 70 procent kredytu (w przypadku dochodu na członka rodziny w granicach 600-1000 zł), a w przypadku sierot i osób, gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 600 zł – 100 procent (Od udzielonego poręczenia kredytu pobierana jest prowizja w wysokości 1,5 proc. poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu). Jeżeli pochodzisz z terenów wiejskich możesz starać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jego wysokość wynosi od 80 do 100 proc. wysokości kredytu.

Na jaki okres udzielany jest kredyt?

Pieniądze pochodzące z kredytu studenckiego są wypłacane na okres studiów, przez maksymalnie 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – maksymalnie przez 4 lata. Miesięczna transza kredytu w roku akademickim wynosi 600 zł i jest ona wypłacana przez 10 miesięcy, bez sezonu wakacyjnego. Istnieje możliwość otrzymywania raty w wysokości 400 zł, ale jest to opcja przewidziana tylko dla tych studentów, którzy ubiegają się o kredyt po raz pierwszy.

Kiedy spłata kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania przyznanych przez bank pieniędzy. Odsetki naliczane są dopiero wraz ze spłatą kapitału. Ich wysokość wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że oprocentowanie jest znacząco niższe niż w przypadku zwykłego kredytu udzielanego przez bank. Niskie odsetki są możliwe dzięki temu, że do kredytów dopłaca państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego ze specjalnego Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Umorzenie kredytu

Kredyt studencki może zostać częściowo umorzony, ale muszą zaistnieć ku temu trzy przypadki:

  • jesteś studentem, który znalazł się w grupie 5 procent najlepszych absolwentów uczelni;
  • masz aktualnie trudną sytuację życiową;
  • nastąpiła trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

Kredyt studencki to dla niektórych jedyna szansa na podjęcie studiów. Dla innych, dodatkowy zastrzyk pieniędzy ułatwiający studiowanie. Biorąc pod uwagę, że jest to jeden z najniżej oprocentowanych kredytów, jakie można zaciągnąć w banku, warto pomyśleć o tej formie finansowania edukacji.

Więcej informacji na www.zrozumfinanse.pl