fot. Fotolia
Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny to jeden z najszybciej przyznawanych kredytów. Jeżeli potrzebujesz szybko dodatkowego zastrzyku pieniędzy to kredyt konsumpcyjny może być dla Ciebie właściwą formą wsparcia. Przeczytaj najpierw, na co powinieneś zwrócić uwagę, decydując się pójść do banku i podpisać umowę.

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt konsumpcyjny jest zaciągany w celach konsumpcyjnych. Zamiennie używana jest też nazwa kredyt konsumencki. Pieniądze otrzymane od banku możesz przeznaczyć na dowolny cel. Pamiętaj jednak, że kredyt konsumpcyjny nie może być zaciągnięty na cele związane z działalnością gospodarczą. Zasady udzielania kredytu konsumenckiego są regulowane ustawą o kredycie konsumenckim z 2001 roku.

Zobacz, co wyróżnia ten rodzaj zadłużenia:

 1. Niska kwota kredytu – Wysokość udzielanej kwoty jest określana na podstawie dochodów osoby ubiegającej się o kredyt. Najniższa suma o jaką możesz się ubiegać to 500 zł, najwyższa – 80 000 zł. Wysokość dostępnej kwoty ustala bank.
 2. Krótki okres kredytowania – zazwyczaj pożyczka jest udzielana okres od roku do kilku lat.
 3. Bez poręczycieli – zabezpieczeniem jest najczęściej towar kupowany dzięki kredytowi, np. komputer albo sprzęt RTV/AGD. Dodatkowe zabezpieczenia są opcjonalne, więc nie jesteś z góry zobligowany do wykupienia dodatkowych polis. Dla własnego bezpieczeństwa radzimy jednak zastanowić się nad zakupem takiego ubezpieczenia, które uchroni Ciebie lub Twoją rodzinę w nieprzewidzianych sytuacjach, np. utraty pracy, choroby, śmierci.
 4. Dokumenty – kredyt konsumpcyjny to znacznie mniej formalności. W większości banków będziesz musiał przedstawić tylko dowód osobisty lub opcjonalnie inny dokument ze zdjęciem. Najczęściej taki kredyt zaciąga się zresztą nie w oddziale banku, ale w sklepie. Sprzedawcy są przeszkoleni przez banki w prowadzeniu procedury kredytowej. Natomiast decyzja o przyznaniu kredytu zawsze zapada w banku.
 5. Prawa kredytobiorcy – ustawa o kredycie konsumenckim daje kredytobiorcy następujące prawa:
  • Prawo do pełnej informacji na temat kredytu – bank jest zobligowany przepisami do poinformowania Cię o wszystkich elementach umowy kredytowej. Umowa powinna być sporządzona na piśmie.
  • Możliwość odstąpienia od umowy – może to nastąpić w ciągu 3 dni od jej podpisania. Dokument musi zawierać pisemną informację o możliwości odstąpienia od umowy. Jeśli umowa nie zawierała informacji o takim uprawnieniu, wtedy mamy 10 dni na zerwanie umowy od dnia otrzymania pisemnej informacji o prawie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy. Jeżeli kredyt został już wypłacony, należy go zwrócić w całości kredytodawcy.
  • Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu – jeżeli okaże się, że możesz szybciej spłacić dług – masz do tego pełne prawo. Pamiętaj jednak, że musisz poinformować o tym kredytodawcę nie później niż na 3 dni przed dokonaniem transakcji. Spłaty należy dokonać w terminie płatności raty. Bank nie ma prawa pobrać opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.
  • Prawo do rozliczenia kosztów kredytu z tytułu wcześniejszej spłaty – w tym stwierdzeniu zawiera się bardzo ważna informacja. Jeśli uda Ci się spłacić kredyt wcześniej, nie będziesz musiał płacić oprocentowania za okres po spłacie kredytu. A z kolei w przypadku kredytu nieoprocentowanego możesz żądać zwrotu zapłaconych prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas kredytowania. Bank musi w ciągu 14 dni rozliczyć się z Tobą w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Podsumowanie

Kredyt konsumpcyjny to pieniądze od ręki. Łatwy i szybki dostęp do dodatkowych środków może jednak uśpić Twoją czujność. Pamiętaj, że każdy kredyt wiąże się także ze spłatą odsetek, bądź uiszczeniem pewnych prowizji. Suma wszystkich opłat, prowizji i innych kosztów przewidzianych w umowie o kredyt konsumencki, nie może przekroczyć 5 procent pożyczonej kwoty. Z kolei oprocentowanie nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej ustalanej przez Narodowy Bank Polski.

Więcej informacji na www.zrozumfinanse.pl