fot. Fotolia
Ubezpieczenia komunikacyjne: AC, OC i inne skróty

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele rozmaitych typów ubezpieczeń komunikacyjnych. Są one opisywane specjalistycznymi skrótami lub nazwami, jak na przykład: AC, OC, NW, dla wielu niestety niezrozumiałymi. Warto jednak wiedzieć, co one oznaczają, dlatego też zapraszamy do zapoznania się z tekstem poniżej. Mamy nadzieję, że po jego lekturze wszystko będzie jasne!

OC, czyli ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej

OC jest dość nietypowym rodzajem ubezpieczenia. Musi wykupić je każdy, kto posiada pojazd mechaniczny lub nim kieruje. Chroni ono przed konsekwencjami szkód, które ewentualnie mogą wystąpić w momencie wypadku np. samochodowego. Należy tutaj zaznaczyć, że OC pokrywa tylko koszty naprawy pojazdu osoby poszkodowanej, która ucierpiała w wypadku z Twojej winy. Pieniądze nie są zaś wypłacane na naprawę Twojego auta.

Nawet przy niegroźnie wyglądających stłuczkach straty materialne mogą okazać się znaczne. Wymiana części karoserii, lakierowanie, wstawienie nowych reflektorów – to tylko niektóre elementy wymagające często naprawy bądź wymiany. OC pokrywa także koszty leczenia poszkodowanych w wypadku. Posiadając ubezpieczenie OC można spać spokojniej. Co prawda nic i nikt nie zmniejszy stresu związanego z kolizją na drodze, ale dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej nie musisz martwić się o koszty, gdyż wszystkie opłaty będące konsekwencją wypadku z Twojej winy, pokryje Twój ubezpieczyciel. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie OC nie sfinansuje naprawy Twojego pojazdu, jeśli to Ty jesteś sprawcą kolizji. Do tego potrzebne jest ubezpieczenie AC, ale o tym w dalszej części tekstu.

Ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe. W innym razie z pewnością trafiłby się ktoś, kto chciałby uniknąć płacenia odszkodowania za spowodowane szkody lub nie miałby majątku, z którego można by pokryć koszty jego przewinień. Ubezpieczyciele premiują swoich „najlepszych” klientów. Polisa będzie tańsza jeżeli przez okres ubezpieczenia – trwa on rok – nie spowodujesz żadnego wypadku. Wtedy zazwyczaj cena polisy spada o 10 procent. Jeśli w kolejnym roku również nie będziesz sprawcą wypadku, to ubezpieczenie będzie tańsze o 20 procent w stosunku do podstawowej składki. Uzyskane w ten sposób zniżki mogą wynieść nawet 60 procent!

Na wysokość ubezpieczenia składa się kilka elementów:

  • miejsce zarejestrowania pojazdu – im większe miasto, tym polisa jest droższa;
  • wiek kierowcy – więcej zapłacą kierowcy bardzo młodzi i osoby starsze. Firmy ubezpieczeniowe zaliczają te grupy wiekowe do grup największego ryzyka, czyli takich, które częściej mogą powodować wypadki;
  • wiek samochodu – im starszy pojazd, tym wyższa cena polisy;
  • cel w jakim używa się pojazd – jeśli zarejestrowany samochód będzie wykorzystywany w rajdach samochodowych, to składka ubezpieczeniowa może wzrosnąć nawet czterokrotnie.

Ubezpieczyciel często udziela zniżek, jeżeli przy okazji wykupimy ubezpieczenie AC.

AC, czyli ubezpieczenie Autocasco

AC jest, w przeciwieństwie do OC, ubezpieczeniem dobrowolnym. To od indywidualnych potrzeb każdego właściciela pojazdu zależy, od jakich szkód chce on ubezpieczyć swój samochód. Firmy ubezpieczeniowe oferują szeroki wachlarz usług. I tak można ubezpieczyć swoje auto bądź motocykl przed kradzieżą, lub np. szkodami powstałymi w wyniku działalności żywiołów bądź zwierząt. Ubezpieczenie AC pozwoli Ci również pokryć koszty naprawy samochodu uszkodzonego w wypadku, którego jesteś sprawcą. Ze względu na szerszy niż w OC zakres ubezpieczenia, cena polisy zależy miedzy innymi od marki samochodu, tego, gdzie go parkujesz albo jaki jest jego kolor (ze statystyk wiadomo, że najczęściej kradzione są auta określonych kolorów).

Warto też wspomnieć o tym, że niektóre towarzystwa obniżają wysokość składki, jeśli klient zgodzi się na „udział własny w szkodzie”. Wykupując taki rodzaj ubezpieczenia, właściciel pojazdu zgadza się na pokrycie części kosztów będących konsekwencją wypadku. W zamian, płaci on rocznie niższą składkę.

Również w przypadku AC, podobnie jak w OC, przysługują zniżki za bezszkodową jazdę. Czasami ubezpieczyciele przenoszą zniżki z OC na AC. Oznacza to, że mając np. 40–procentową bonifikatę na OC, można wykupić ubezpieczenie AC z tym samym opustem! Pozostałe czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia AC są niemal takie same jak w OC: wiek właściciela, wiek pojazdu i miejsce jego rejestracji.

Podpisując jakiekolwiek ubezpieczenie AC, pamiętaj, aby bardzo uważnie czytać jego warunki. Istnieje bowiem szereg wyłączeń odpowiedzialności, tzn. warunków, przy zajściu których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Na przykład odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli uszkodzisz samochód kierując nim bez prawa jazdy albo pod wpływem alkoholu. Nie ma też szans na rekompensatę, jeżeli podczas kradzieży, kluczyki lub dowód rejestracyjny były w środku pojazdu. Ta lista nie jest pełna, dlatego przeczytaj koniecznie umowę ubezpieczenia, aby nie być później zaskoczonym.

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Jest to kolejne ubezpieczenie, którego wykupienie nie jest obligatoryjne. Działa ono podobnie jak ubezpieczenia na życie. Zapewnia bowiem wypłatę odszkodowania w razie śmierci bądź poważnego uszczerbku na zdrowiu kierowcy pojazdu lub jego pasażera. Część towarzystw zapewnia też ochronę podczas wsiadania/wysiadania z pojazdu i podczas jego naprawy na drodze. Sumę ubezpieczenia NNW ustala osoba ubezpieczana. Trzeba jednak pamiętać, że im wyższa kwota widniejąca na polisie, tym wyższa składka.

W dzisiejszych czasach, prawie każda rodzina posiada choć jeden samochód. Korzystanie z własnego pojazdu wiąże się z kosztami, których nie da się uniknąć: cena benzyny, opłata rejestracyjna, obowiązkowa polisa OC. Dodatkowe ubezpieczenie, takie jak AC, oczywiście podnosi ogół wydatków związanych z eksploatacją pojazdu, ale w zamian, daje nam gwarancję pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z naprawy samochodu po wypadku, którego byliśmy sprawcą. Zrekompensuje też częściowo stratę, jeśli samochód zostanie skradziony. 

Więcej informacji na www.zrozumfinanse.pl