fot. Fotolia.com
Rynek pracy młodych (2014)

Bezrobocie młodych do 30 roku życia jest ponad dwukrotnie wyższe niż u ogółu osób dorosłych. Wśród młodych bezrobotnych najniższy odsetek stanowi grupa osób z wyższym wykształceniem - 5,7%, podczas gdy u ich rówieśników z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym już 19%. Ukończenie studiów nie gwarantuje jednak szybkiego zatrudnienia. Najmniejszy problem ze znalezieniem pracy mają osoby kończące kierunki medyczne i techniczne, a największy absolwenci kierunków humanistycznych.

Ogólna sytuacja rynkowa osób młodych jest relatywnie gorsza od sytuacji osób po trzydziestce. Prawie co piąta osoba do 30 r.ż. deklaruje problemy ze znalezieniem zatrudnienia, podczas gdy po przekroczeniu trzydziestki szansa na bycie bezrobotnym maleje o połowę. W 2014 r. w grupie wiekowej do 30 r.ż. bezrobocie wynosiło prawie 20%, a w grupie wiekowej do 64 r.ż. ok. 9%. Duże znaczenie w znalezieniu zatrudnienia wśród osób młodych ma wykształcenie. Stopa bezrobocia jest w tym przypadku odwrotnie proporcjonalna, czyli im wyższe wykształcenie tym stopa bezrobocia jest mniejsza. Bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych wynosi 5,7%. Wśród młodzieży, która ukończyła szkoły policealne i zawodowe 9,2%. Bezrobocie wśród młodych z wykształceniem średnim licealnym to ok. 13,9%, największe bezrobocie występuje w grupie osób, które mają wykształcenie gimnazjalne lub niższe – 19%.

W Polsce dyplom magistra posiada 30,1% Polaków w wieku 20-29 lat, wynika z danych Eurostatu. Nie wszystkie jednak kierunki dają gwarancję zatrudnienia. Wśród absolwentów uczelni wyższych najmniej pewne swoich szans na znalezienie pracy są osoby posiadające licencjat. W tej grupie, wśród młodych odnotowano aż 17% bezrobotnych. Największy stopień bezrobocia jest wśród absolwentów kończących kierunki: nauk społecznych, gospodarczych i prawnych - 35%. Ta grupa jest najliczniejsza, dlatego. mimo dużego zainteresowania na te kierunki wśród młodych osób ilość ofert pracy na rynku nie jest w stanie zapewnić wszystkim zatrudnienia.

Najbardziej optymistyczne wartości wskaźnika zaobserwować można w przypadku kończących kierunki: zdrowie i opieka społeczna – 11% kończących studia, nauki oraz techniki, przemysłu i budownictwa – ok 20%. Dane dotyczą grupy wiekowej do 30 r. ż.

W Polsce branże z największą ilością ofert Pracy to: IT (10,18%), księgowość i finanse (9,17%) oraz administracja (5,94%).

 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki - sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2014 r., Edukacja a rynek pracy, PARP – Badania Ludności 2010-2014.